Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt skal forslaget til lokalplanen sendes i offentlig høring i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag.

Forslag til lokalplan 1104 har været i offentlig høring i perioden fra 27. februar til 24. april 2017.

Der indkom 13 høringssvar, som medførte følgende ændringer til planerne:

  • At muligheden for etagebyggeri med op til 3 etager fjernes fra byggefeltet nær Dalbyvej, således at etagehøjden i dette byggefelt bliver max. 2 etager.
  • At der i udarbejdelsen af byggeretsgivende lokalplan for den sydlige del af området arbejdes med forholdet til kulturmiljøet ved Røde Mølle og forholdet til naturen i området.

 Se: HØRINGSSVAR FRA DN HEDENSTED.