Det grønne Råd.

Det grønne Råd i Hedensted Kommune er et uformelt forum bestående af byrådsrepræsentanter fra udvalget for ”Teknik og Miljø”, repræsentanter fra landboorganisationer, de grønne foreninger og jægerforbundet. På møderne drøftes fagpolitiske emner om benyttelse og beskyttelse af naturområderne i det åbne land samt miljøet i bredeste forstand.

Formålet med Det grønne Råd er, at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat, for derved at styrke beslutningsgrundlaget for den kommunale administration og lokalpolitikerne.