Havbrugsgruppen.

Havbrugsgruppens formål er først og fremmest at skabe ordnede forhold i Horsens Fjord. At få alt havbrugsproduktion – ørredproduktion i net samt tang- og muslingeproduktioner på langlinesystemer ud af fjorden.

Den 9. marts 2013 blev Taskforce Hjarnø dannet. Initiativet kom fra en gruppe hjarnøborgere og DN-Hedensted. Navnet Taskforce Hjarnøe blev senere omdøbt til Havbrugsgruppen for at signalere, at arbejdet ikke alene dækkede farvandet omkring Hjarnø i Horsens Fjord, men gruppens meninger og holdninger var gældende for indhavet (fjorde, sunde og smalle stræder) i hele Danmark.

Havbrugsgruppen består af repræsentanter fra: Danmarks Naturfredningsforening i Hedensted, Horsens og Odder kommuner, Sportsfiskerforbundet, Horsens Sejlklub, Grundejerforeningen i As Vig samt en gruppe beboere på Endelave.

DN-Hedensteds repræsentanter i Havbrugsgruppen er: Jan Tidemand.