AKTUELLE SAGER, SOM ER PÅKLAGET MEN ENDNU IKKE AFGJORT I "Nævnenes Hus":

Ingen sager er påklaget p.t.