1. Dispensation til opførelse af 9 række-/kædeboliger inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 64d, Stouby By, Stouby, Fakkegravvej 31, 7140 Stouby - grunden med det nedbrændte Fakkegrav Hotel (myndighed: Kystdirektoratet). Se afgørelse.
  2. Landndzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinje Tilladelse og dispensation til opførelse af ny boligbygning på 250 m2 og et nyt udhus på 250 m2 som erstatning for eksisterende bebyggelse på ejendommen matr.nr. 5d Korning By, Korning, beliggende Klaks Møllevej 25, 8700 Horsens (myndighed: Hedensted Kommune). Se afgørelse.
  3. Lovliggørende dispensation til at fjerne 270 m beskyttet dige, matr. nr. 2a Linnerup By, Linnerup. Beliggende Mosevej 8, 7160 Tørring. Se afgørelse.
  4. Dispensation til nedlæggelse af 1.500 m² stor sø. Se afgørelse.