1. Dispensation til opførelse af 9 række-/kædeboliger inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 64d, Stouby By, Stouby, Fakkegravvej 31, 7140 Stouby - grunden med det nedbrændte Fakkegrav Hotel (myndighed: Kystdirektoratet). Se afgørelse.
  2. Lovliggørende dispensation til at fjerne 270 m beskyttet dige, matr. nr. 2a Linnerup By, Linnerup. Beliggende Mosevej 8, 7160 Tørring (myndighed Hedensted Kommune). Se afgørelse.
  3. Dispensation til nedlæggelse af 1.500 m² stor sø (myndighed: Hedensted Kommune). Se afgørelse.
  4. Dispensation til råstofindvinding indenfor fortidsminde-beskyttelseslinjen på matr. nr. 5h, Sepperup By, Løsning, beliggende Ny Sebberupvej 41, 8723 Løsning (myndighed: Hedensted Kommune). Se afgørelsen.