...er en afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, der dækker hele Hedensted kommune. Afdelingen er dannet af de tre lokalkomitéer, der var i de tidligere Juelsminde, Hedensted og Tørring kommuner. Afdelingen har  ca. 900 medlemmer.

...vil være naturens og miljøets vogtere og arbejde for, at fremtidens udvikling sker på en måde, så vores smukke kommune ”fra hav til højderyg”, udvikler sig i harmoni med naturen og de mennesker bor her.

...virker for at der skabes en miljørigtig helhed, med samspil mellem natur, kulturarv, samfundet og dem vi har valgt til at forvalte det.

...arbejder for opfyldelsen af DN's formålsparagraf. 

Hvad kan du gøre?

Du kan melde dig ind i Danmarks Naturfredningsforening, og virke aktiv, der hvor du bor.