Vores arbejde med lokale sager drejer sig om naturbeskyttelse i bredeste betydning.

Til beskyttelse af de arealer i det åbne land, som ikke indgår i landbrugets dyrkningsflader, er der en række love og bekendtgørelser, som skal overholdes bl.a.

- for at styre den spredte bebyggelse i det åbne land og

- for at minimere forureningen fra produktionsrelaterede virksomheder

Det er enten den kommunale myndighed eller en af statens styrelser, som administrer disse regler, og som giver borgerne tilladelse til at foretage en ønsket aktivitet.

Danmarks Naturfredningsforening er berettiget til at klage over de givne tilladelser, som ikke følger lovens bogstav, eller går til kanten (gråzonen) af det tilladelige. Den slags sager hører til de tungere opgaver at løfte i DN-regi, idet et vist kendskab til de berørte love er nødvendig.

I Hedensted Kommune er holdningen, ifølge formanden for ”Teknik og Miljøudvalget”, at man vil gå lige til kanten af, hvad lovgivningen tillader ved godkendelse af indkomne ansøgninger. Dette er for så vidt et fair lokalpolitisk standpunkt, og det er i særdeleshed fair at udmelde dette, således at alle ved, hvilke regler der spilles efter.

De væsentlige love, som disse emner vedrører, er: Planlovenen, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrbrugloven

Aktuelle klagesager kan ses under nyheder: "Aktuelle sager".