AKTUELLE SAGER, SOM ER PÅKLAGET MEN ENDNU IKKE AFGJORT I "Nævnenes Hus":

  1. Hedensted Kommunes landzonetilladelse til at bygge en medarbejderbolig på 253 m² med 2 overdækkede arealer placeret på henholdsvis stueetagen og 1. sal hver på 27 m² på ejendommen beliggende Storskovvej 23, 8721 Daugård. Se landzonetilladelse.

Afgjorte sager til orientering:

  1. Klagen over dispensation til opstilling af flytbare hytter på matr. nr. 20a, 20b og 24a Daugård By, Daugård beliggende Ulbækvej 22, 8721 Daugård (se afgørelse)er afgjort:  MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET  har stadfæstet den lovliggørende dispensation til opsætning af grisehytter og hegning inden for fredning i Hedensted Kommune på følgende betingelser:  Dispensationen meddeles med vilkår om, at hytterne males i neutrale jordfarver, og at hytterne placeres inden for de med grønt markerede sektioner i medfølgende kortbilag til denne afgørelse. 2 Dispensationen bortfalder, såfremt der på et senere tidspunkt bliver opført en svinestald på ejendommen. Se afgørelsen fra MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET her.  Se kortbilag til afgørelsen her
  2. Hedensted Kommunes landzonetilladelse til opførelse af en hal på 150 m2 til erhverv på ejendommen beliggende Korningvej 75, Korning, 8700 Horsens, se afgørelsen fra Planklagenævnet her. 
  3. Hedensted Kommunes landzonetilladelse til opførelse af en tilbygning på 194 m2 til en eksisterende udhusbygning til erhverv på ejendommen beliggende Grundvej 2, 7140 Stouby, se afgørelsen fra Planklagenævnet her. 
  4. Hedensted Kommunes landzonetilladelse til opførelse af et udhus på 300 m2 på ejendommen beliggende Overmarksvej 4, Breth, 7150 Barrit. Byggeriet ønskes ikke udført - sagen er trukket tilbage.