AKTUELLE SAGER, SOM ER PÅKLAGET MEN ENDNU IKKE AFGJORT I "Nævnenes Hus":

  1. Hedensted Kommunes landzonetilladelse til at bygge en medarbejderbolig på 253 m² med 2 overdækkede arealer placeret på henholdsvis stueetagen og 1. sal hver på 27 m² på ejendommen beliggende Storskovvej 23, 8721 Daugård. Se landzonetilladelse.
  2. Hedensted Kommunes landzonetilladelse til at ændre  anvendelsen af et udhus til erhverv. Afgørelsen omhandler ejendommen med matr.nr. 24C Korning By, Korning med adressen Korningvej 75, 8700 Horsens. Se landzonetilladelse.
  3. Hedensted Kommunes landzonetilladelse til erhverv i og tilbygning til udhus. Afgørelsen omhandler ejendommen matr.nr. 46b, STOUBY BY, STOUBY med adressen Grundvej 2, 7140 Stouby.  Se landzonetilladelse.