AKTUELLE SAGER, SOM ER PÅKLAGET MEN ENDNU IKKE AFGJORT I "Nævnenes Hus":

  1. Dispensation til nedlæggelse af 1.500 m² stor sø (myndighed: Hedensted Kommune). Se afgørelse.
  2. Klage over Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afgørelse (FN-MJØ-117-2018) om dispensation til opstilling af flytbare hytter på matr. nr. 20a, 20b og 24a Daugård By, Daugård beliggende Ulbækvej 22, 8721 Daugård. Se afgørelse.
  3. Hedensted Kommunes landzonetilladelse til opførelse af en 18 m høj lysmast på ejendommen matr. nr. 11b Østrup by, Glud, beliggende Havnevej 11B, Snaptun, 7130 Juelsminde. (Samme sag er påklaget af nabo). Se afgørelse.
  4. Hedensted Kommunes landzonetilladelse til opførelse af en hal på 150 m2 til erhverv på ejendommen beliggende Korningvej 75, Korning, 8700 Horsens. Se afgørelse.
  5. Hedensted Kommunes landzonetilladelse til opførelse af en tilbygning på 194 m2 til en eksisterende udhusbygning til erhverv på ejendommen beliggende Grundvej 2, 7140 Stouby. Se afgørelse.