Naboorientering om landzoneansøgning Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre ny bebyggelse på i alt 390 m2 , indeholdende 253 m2 beboelse med 40 m2 overdækket areal samt 97 m2 udhus/garage på ejendommen matr. nr. 10FU TØRRING BY, TØRRING beliggende på Søndre Fælledvej 18B, 7160 Tørring

SE DN HEDENSTEDS INDSIGELSE IMOD OVENNÆVNTE BYGGERI - HER