Ideen med mødet var at give byrådskandidaterne til det kommende byrådsvalg, en faglig og saglig orientering om mulighederne for at etablere havbrug i Danmark samt en aktuel orientering om den bestående havbrugsvirksomhed i Horsens Fjord.

Se: INVITATION

Se: PRESSEMEDDELELSE