Fredningstjek er for alle

Fredningen bliver målt på flere parametre.

  • Er udsigten groet til?
  • Bliver fredningen plejet?
  • Er området fremkommelig?
  • Er stierne i god stand?

Det handler i bund og grund om at sikre, at fredningen stadig er en reel fredning til gavn for naturen og til glæde for de besøgende.

Det kræver ikke en særlig uddannelse eller kendskab til natur at tjekke en fredning.

Det vigtigste er interessen for naturen, landskabet eller historien i fredningen – og så lysten til at gå en selvvalgt rute gennem et fredet naturområde.

Du kan lave et fredningstjek med familie, venner eller den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Som fredningstjekker modtager du et skema, en udførlig vejledning og kortmateriale fra os, så det er lige til at gå til.