Formålet med projektet er at skabe ny viden om, hvordan biodiversiteten i Danmark har det og samtidig inddrage den brede befolkning i indsamlingen af naturdata. Det Store Naturtjek er derfor et citizen science-projekt.

Læs mere på hjemmesiden: Biodiversitet.nu